Uutiset

Meklaritalo Oy ja ITM Brokers Oy perustavat uuden vakuutusmeklariyhtiön yhdessä Vakuutusmeklariliike Semita Oy:n, MSR Finser Oy:n ja Söderberg & Partnersin kanssa

8.1.2021 TIEDOTE

Uuden liiketoimintayhtiön nimeksi tulee Söderberg & Partners Oy. Jatkamme itsenäisenä suomalaisena toimijana, josta noin puolet omistavat nykyiset omistajat. Olemme jatkossa yli 100 asiantuntijan voimin yksi Suomen suurimmista vakuutusmeklariyrityksistä.

Meklaritalo Oy ja ITM Brokers Oy ovat jo aiemmin olleet osa pohjoismaista Söderberg & Partners
-verkostoa. Haluamme tarjota asiakkaillemme entistäkin parempaa palvelua ja monipuolisempaa asiantuntemusta niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yhtiöiden fuusio mahdollistaa monipuolisempien palveluiden lisäksi investoinnit sähköisiin palveluihimme. Järjestely toteutetaan vuoden 2021 syksyyn mennessä.

”Söderberg & Partnersin hienous on, että se pitää tärkeänä työntekijöiden sitouttamista omistusosuuksilla. Partners-liite tarkoittaa todellista kumppanuutta, ja Söderberg & Partnersissa työskennelläänkin sen kaikissa maissa hyvin yrittäjämäisesti”, kertoo Meklaritalon hallituksen puheenjohtaja Mika Mäntysaari.

Käytännön työskentelyymme tai asiakaspalveluumme ei tule merkittäviä muutoksia. Sinua ja yritystäsi palvelevat jatkossakin samat tutut yhteyshenkilöt joustavasti ja paikallisesti. Toimeksiantosopimuksiin, valtakirjoihin tai muihin dokumentteihin ei tarvita muutoksia, vaan ne ovat voimassa kuten ennenkin.

Meklaritalon verkkosivusto ja sähköpostiosoitteet tulevat muuttumaan kevään aikana, ja oma yhteyshenkilösi ilmoittaa tästä sinulle erikseen. Puhelinnumerot ja toimipisteiden osoitteet säilyvät ennallaan.

Söderberg & Partners on pohjoismainen konserni, joka työllistää yli 2 500 ihmistä seitsemässä eri maassa. Brändin alla toimivat myös vakuutusmeklariyhtiöt Rewenda Oy, Suunta Meklarit Oy, Finpremium Oy sekä Finnrisk Oy.  Palvelemme yhteensä 16 paikkakunnalla Suomessa.

Lisätietoja antavat

Mika Mäntysaari, mika.mantysaari (at) meklaritalo.fi

Jani Ollanketo, jani.ollanketo (at) meklaritalo.fi            

Panu Nivala, panu.nivala (at) meklaritalo.fi

Joakim Seeberg, joakim.seeberg (at) meklaritalo.fi                   

Söderberg & Partners Oy on osa kansainvälistä Söderberg & Partners -konsernia, joka kuuluu Pohjoismaiden suurimpiin vakuutusneuvonnan ja -välityksen tarjoajiin. Konsernin muita toimialoja ovat muun muassa varainhoito sekä talous- ja eläkeneuvonta. Yrityksen liikevaihto on noin 400 miljoonaa euroa. Söderberg & Partnersilla on noin 2 500 työntekijää, jotka työskentelevät toimistoissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Luxemburgissa ja Espanjassa. Konsernin tavoitteena on kasvaa ja laajentaa palveluitaan Suomessa voimakkaasti tulevina vuosina.


Vakuutusmeklarista apua korvaustaistelussa

Lue Yrittäjien sivuilta uutinen siitä, kuinka autoimme asiakastamme tämän saatua kielteisen korvauspäätöksen epidemiakeskeytysvakuutuksesta:

Vakuutusyhtiötä suositetaan korvaamaan koronamenetykset

Pidämme huolta asiakkaiden vakuutusturvasta ja valvomme, että korvaukset ovat asianmukaiset.


Otto Piili Meklaritalon palvelukseen

12.10.2020 TIEDOTE

Otto Piili Jyväskylästä on aloittanut Meklaritalon palveluksessa 25.9.2020.

Hän toimii asiakaspäällikkönä. Oton työtehtäviä ovat uusasiakashankinta ja yritysasiakkuuksien hoitotyö.

Otto on toiminut yritysvakuuttamisen, henkilövakuuttamisen ja sijoitusratkaisujen parissa vuodesta 2014 alkaen.

Riippumattomana ja puolueettomana toimijana Otto etsii asiakkaillemme parhaat mahdolliset vakuutusratkaisut sekä auttaa riskienhallinnassa ja vahinkojen selvitystyössä.

Otto Piilin puhelinnumero on +358 40 198 8985.

Lisätietoja antaa Panu Nivala, puh. +358 500 641 511.


FinnMETKO 2020 -messujen osastomme on muuttanut

Tervetuloa tutustumaan uuteen ja valoisampaan messupisteeseemme. Osastomme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella jäähallin pääkäytävällä paikalla nro 382.


Olemme mukana FinnMETKO 2020
-messuilla Jämsässä 3.-5.9.

Meillä on messuilla yhteinen osasto Asianajotoimisto Fenno Oy:n kanssa. Osastomme numero on 414.

https://www.finnmetko.fi/

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme.

Osastollamme myös arvonta!


Asiakkaamme haastattelu julkaistu YouTube-kanavallamme

Lue lisää sivulta: Referenssit


Vakuutusturva lomautusaikana ja maksujoustot TyEL- ja YEL-vakuutuksissa

23.4.2020 TIEDOTE

Korona aiheuttaa muutoksia sekä yritysten että julkisyhteisöjen toimintoihin, joita joudutaan sopeuttamaan nyt vallitseviin oloihin. Esimerkiksi lomautukset tuovat muutoksia yritysten ja yhteisöjen henkilövakuutuksiin, mihin liittyen olemme koonneet alle muutaman huomion.

TYÖTAPATURMAVAKUUTUS

Työtapaturmavakuutus korvaa työtä tehtäessä tapahtuvat tapaturmat tai tapaturmat, joiden voidaan katsoa johtuvan työntekoon liittyvistä olosuhteista. Työtapaturmavakuutus ei korvaa tapaturmia, jotka tapahtuvat lomautuksen aikana, koska työnteko on keskeytetty lomautuksen ajaksi. Näiltä osin laissa mainittu työnteon tunnusmerkistö ei toteudu. Työtapaturmavakuutus astuu uudestaan automaattisesti voimaan lomautuksen päätyttyä ja työntekijän palattua työhön.

VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS

Työtapaturmavakuutuksen liitännäisvakuutuksena on voitu valita vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus.  Lomautustilanteessa vapaa-ajan tapaturmavakuutus on voimassa enintään 30 päivää laskettuna siitä päivästä, josta alkaen vakuutetun työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhtäjaksoisesti keskeytyneenä. Lomautuksen yhteydessä tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vakuutuksen voimassaolo lasketaan työntekijän viimeisestä palkallisesta työpäivästä lähtien.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei korvaa tapaturmaa lomautuksen aikana, jos sen sattuessa vakuutetun työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhtäjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän ajan.

Mikäli työnteko keskeytyy uudestaan lomautuksen päätyttyä, vakuutus on voimassa 30 päivää työntekijän viimeisestä palkallisesta työpäivästä lähtien.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutusten voimassaolo lakkaa työsuhteen päättyessä lomautuksen aikana. Näin ollen vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei korvaa tapaturmia, jotka sattuvat työsuhteen päättymisen jälkeen.

SAIRAUSKULUVAKUUTUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO

Yrityksen ottama vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus on voimassa myös lomautuksen aikana. Vakuutustyypistä riippuen hoitoon hakeutuminen toimii samalla kaavalla kuin normaaliolosuhteissakin (esim. työterveyslääkärin lähetteellä erikoislääkärin jatkohoitoon). Edellä mainitussa esimerkissä työterveyshuollon palveluiden tulee olla voimassa myös lomautusten aikana.

MATKAVAKUUTUS

Yrityksen matkavakuutus on voimassa vapaa-ajan matkojen osalta, jos vakuutukseen on valittu työ- ja virkamatkojen lisäksi myös vapaa-ajan matkat. Huomioitavaa on kuitenkin vakuutusyhtiökohtaiset koronasta johtuvat voimassaolo- ja korvausrajoitukset

TYEL- JA YEL-VAKUUTUS

Työnantajan työeläkemaksuja (TyEL-vakuutus) alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksikköä vuonna 2020. Maksunalennus on voimassa 1.5.–31.12.2020, eli se koskee toukokuun ja joulukuun 2020 välisellä ajalla maksettuja TyEL:n alaisia palkkoja. Tilapäinen alennus huomioidaan automaattisesti vakuutusmaksulaskuissa. Lisää voit lukea Tela ry:n tiedotteesta: Tiedote

Yrittäjän eläkevakuutukseen (YEL-vakuutus) on mahdollista hakea maksuaikaa. Tässä kannattaa olla yhteydessä suoraan eläkeyhtiöön tai kirjautua oman eläkeyhtiönsä asiointipalveluun.

Me meklaritalolaiset olemme valmiita auttamaan ja palvelemaan teitä myös näissä asioissa. Uskotaan, että näistä poikkeusoloista Suomi ja suomalaiset nousevat entistä vahvempina.


 

Etätyön vakuuttaminen

20.3.2020 TIEDOTE

Etätyö on jo lisääntynyt merkittävästi ja lisääntyy entisestään yrityksissä lähiviikkoina. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota henkilöstön vakuutusturvaan etätyön aikana. Olemme koonneet tiiviin infopaketin siitä, minkälaisissa tilanteissa lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa etätyötä tehtäessä sattuneita tapaturmia. Lisäksi kerromme, miten työntekijöiden turvaa on mahdollista parantaa ja työtapaturmavakuutuksen jättämiä aukkoja paikata.

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Etätyöllä tarkoitetaan muualla kuin vakituisessa työntekopaikassa tehtävää työtä. Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä, mutta se kattaa vain välittömästi työnteon yhteydessä syntyneitä tapaturmia. Sen sijaan esimerkiksi wc-käynneillä, kahvitauoilla tai lounastauoilla sattuneita tapaturmia vakuutus ei korvaa. Etätyöhön ei myöskään liity matkaa kotoa vakituiselle työntekopaikalle ja sieltä kotiin, jolloin etätyötä tehtäessä vakuutus ei kata normaalisti työtapaturmavakuutuksen piirissä olevia poikkeamia työmatkasta (esim. työmatkan aikana ruokakaupassa käyminen tai lapsen hakeminen hoitopaikasta). Välittömästi työhön liittyväksi tapaturmaksi on katsottu esimerkiksi tilanne, jossa työntekijä on hakenut autosta työtarvikkeita ja liukastunut matkalla autolta takaisin. Olennaista oli se, että kävely autolle liittyi yksiselitteisesti ja olennaisesti pelkästään työtehtävien hoitamiseen. Käytännössä työtapaturmavakuutuksen korvauspiiri jää etätyössä siis melko rajalliseksi.

Etätyövakuutus

Erillisellä etätyövakuutuksella on mahdollista laajentaa työntekijöiden turvaa etätyön aikana. Etätyövakuutuksella katetaan työnteon normaalien taukojen, kuten wc-käyntien tai kahvitaukojen, tai muun sisätiloissa liikkumisen aikana sattuneet tapaturmat. Etätyövakuutuksen korvausmäärät voidaan määritellä erikseen, ja korvattavia eriä voivat olla hoitokustannukset, pysyvän haitan korvaus, kuolintapauskorvaus ja työkyvyttömyysajan päiväraha. Etätyövakuutuksen voimassaolo edellyttää, että työnantaja on tehnyt työntekijän kanssa etätyösopimuksen. Vapaa-aika, kaupassakäynnit ja lasten kuljetukset jäävät kuitenkin myös etätyövakuutuksen ulkopuolelle.

Vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset

Yritys voi vakuuttaa työntekijänsä myös vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella, ja valittavana on laajuudeltaan erilaisia ratkaisuja. Laajimmillaan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kattaa kaiken työnteon ulkopuolelle jäävän ajan ja korvaukset maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisina. Laajimmassa ratkaisussa hoitokulujen tai ansionmenetyskorvauksen määrää ei siis rajoiteta lainkaan ja vakuutus on mahdollista tehdä niin, että se kattaa rajoituksetta kaikenlaisen vapaa-ajan harrastustoiminnan.

Hieman suppeammatkin vapaa-ajan tapaturmavakuutukset paikkaavat tehokkaasti työtapaturmavakuutuksen etätyöhön jättämiä aukkoja. Näihin vakuutuksiin määritellään korvausmäärät hoitokuluille ja muille korvattaville erille, samoin kuin etätyövakuutuksessa. Vakuutus kattaa työnteon ulkopuolella sattuneita vahinkoja ja on näin ollen voimassa taukojen aikana ja muulla vapaa-ajalla. Suppeammissa vakuutuksissa voi kuitenkin olla rajoituksia esimerkiksi urheiluharrastuksiin liittyen.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on aina merkittävä työsuhde-etu. Mitä laajempi vakuutus, sitä paremmin työnantaja voi turvata myös omia etujaan, kun työntekijä pääsee tapaturman jälkeen nopeasti hoitoon. Vapaa-ajan tapaturmavakuutukset voivat siten lyhentää myös tapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja. Vakuutusmaksu ei siksi kokonaisuudessaan ole yritykselle pelkästään kustannus.

Haluamme auttaa teitä löytämään teille sopivimman ratkaisun, jolla voitte tarjota työntekijöillenne turvaa myös etätyössä. Voitte olla yhteydessä omaan meklariinne, jos haluatte laajentaa nykyistä vakuutusturvaanne tai saada lisätietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Autamme teitä mielellämme muissakin koronaan tai mihin tahansa muuhunkin liittyvissä vakuutusasioissa – meihin saa aina olla yhteydessä, mikä sitten mieltänne askarruttaakaan.

Huolehditaan toisistamme ja pysytään terveinä!


Tiedote koskien koronavirusta (COVID-19)

20.3.2020 TIEDOTE

Oheisten linkkien kautta pääset tutustumaan WHO:n antamaan kattavaan ohjeistukseen (englanniksi) sekä THL:n koronavirussivuun.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Koronaviruksen levinneisyydestä Euroopassa tiedotetaan reaaliaikaisena oheisen linkin kautta.

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61

MATKUSTAMINEN / LÄHETETYT TYÖNTEKIJÄT

Matkustettaessa, etenkin massatapahtumiin liittyen, kannattaa ottaa huomioon, kuinka paljon kohteessa matkustetaan (onko alueella merkittävissä määrin riskialueilta tulleita turisteja) ja kuinka kansainvälinen tapahtuma on (mistä maista osallistujat tulevat ja mikä on riski näissä maissa). Joillakin alueilla on merkittävästi kohonnut riski joutua tekemisiin tartunnan saaneen kanssa ja altistua virukselle.

Oheisen linkin kautta voit tutustua WHO:n antamaan ohjeistukseen koskien kansainvälistä matkustamista. https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic-rev/en/

Oheisen linkin kautta pääset tutustumaan WHO:n antamaan ohjeistukseen koskien lähetettyjä työntekijöitä sekä matkustavien työntekijöiden mahdollisia karanteeniasioita. https://www.who.int/ith/Repatriation_Quarantine_nCoV-key-considerations_HQ-final11Feb.pdf?ua=1

Matkavakuutuksen kattavuus koronaviruksen kohdalla

 1. Matkavakuutus kattaa lääkärin määräämät lääkkeet ja hoidon.
 2. ”Laaja matkavakuutus” kattaa myös kertakorvauksen kuolemantapauksesta tai pysyvästä haitasta.
 3. ”Normaalin matkavakuutuksen” kertakorvaus kuolemantapauksesta ja/tai pysyvästä haitasta on voimassa vain tapaturman varalta eikä siis kata koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa tai pysyvää haittaa.
 4. Matkan peruuttamisesta (lentoliput, hotellikulut ja muut matkaan liittyvät jo maksetut tai sovitut kustannukset) aiheutuvia lisäkuluja ei vakuutus kata, elleivät viranomaiset pidä matkakohdetta erityisenä riskialueena,
  • jonne matkustamista on kehotettu välttämään tai
  • jonne matkustaminen on kielletty tai
  • jonne suuntautuvat lennot lentoyhtiö tai paikallinen viranomainen on lopettanut väliaikaisesti tai pysyvästi. Tällöin kuitenkin vakuutus on toissijainen IATA:n säännösten (ks. seur. sivu) mukaisesti määräytyvään lentoyhtiön vastuuseen nähden.
 5. Viranomaisten karanteenimääräykseen perustuvia muita lisäkustannuksia ei lähtökohtaisesti korvata matkavakuutuksesta tai korvauksesta vähennetään perustuen siihen, että myös kotimaassa aiheutuisi kustannuksia elämisestä.
 6. Mahdollisissa evakuointikustannuksissa edellytetään viranomaisen suositusta tai määräystä, mutta ainakin osan vakuutusyhtiöistä katsottaisiin vetoavan force majeure -perusteeseen, eli ylivoimaiseen esteeseen.

Suosittelemme perehtymään vakuutuksenne sovellettaviin vakuutusehtoihin.

IATA-säännöstön mukainen lentoyhtiöiden vastuu

Kun lentoja alueelle ei ole kansainvälisesti kielletty tai estetty, ei lentoyhtiöllä ole velvollisuutta lentolippujen maksunpalautukseen. Lentoyhtiöt ovat kuitenkin joissakin tapauksissa tarjonneet mahdollisuutta matkan lykkäämiseen tai kohteen vaihtamiseen, mikäli WHO:n tai viranomaisten ohjeistus siihen antaa aihetta (mikäli alueelta suositellaan poistumaan tai sinne matkustamista välttämään tai mikäli viranomaiset ovat eristäneet alueita tai kieltäneet lennot alueelle).

Jotkut lentoyhtiöt ovat myös peruuttaneet tiettyjen reittien lentoja, kun matkustajamäärä on vähentynyt oleellisesti. Mikäli lento on lentoyhtiön peruuttama, maksaa lentoyhtiö myös korvauksia tai hyvittää peruuntuneen lennon kustannukset.

Lähtökohtaisesti IATA:n sääntöjen mukainen korvausvastuu on ensisijainen ja vakuutus vasta toissijainen mahdollisten korvausten osalta.

Matkatoimiston vastuu

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos:

 • matkalle osallistujien määrä on sopimusehdoissa mainittua vähimmäismäärää pienempi, mutta seuraavia peruutussääntöjä noudattaen:
  • Vähintään 20 päivää ennen matkan alkamista, mikäli varatun/maksetun matkan kesto on yli 6 päivää.
  • Vähintään 7 päivää ennen matkan alkamista, mikäli varatun/maksetun matkan kesto on 2–6 päivää.
  • Vähintään 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle 2 päivää.
 • väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet estävät matkanjärjestäjää toteuttamasta matkaa sovitulla tavalla. Tällöin peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä ennen matkan alkamista.

Mikäli matkustaja/työnantaja peruuttaa matkan milloin tahansa ennen matkan alkamista, saa matkanjärjestäjä periä matkustajalta asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun. Matkanjärjestäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta peruutusmaksuun, jos matkustaja peruuttaa matkapakettisopimuksen matkakohteessa tai sen läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muutoin matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla, tai jos matkustajalla on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe. Peruutusmaksu saa olla enintään matkapaketin hinta, josta on vähennetty peruuttamisesta syntyvät säästöt ja matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä saatavat tulot jne. Matkanjärjestäjän on pyynnöstä esitettävä perustelut peruutusmaksun määrälle.

Matkanjärjestäjän tai matkustajan/työnantajan peruuttamien matkojen maksusuoritukset on palautettava ilman viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruutushetkestä. Mikäli matkan peruuttaa matkustaja tai työnantaja, matkanjärjestäjä saa kuitenkin vähentää palautuksesta peruutusmaksun.

Huomioida tulee myös matkanjärjestäjän oikeus tehdä muita kuin hintaa koskevia muutoksia sopimukseen pakottavista syistä. Matkanjärjestäjän on kuitenkin ilmoitettava mahdollisista muutoksista matkapalvelujen pääominaisuuksiin tai matkustajan erityisiin toiveisiin ennen matkan alkamista ja ilman aiheetonta viivästystä. Tässä ilmoituksesta on käytävä myös ilmi määräaika, jonka kuluessa matkustajalla on oikeus peruuttaa tilaamansa matka tai mahdollisesti tarjottava korvaava matka. Mikäli matkustaja/työnantaja käyttää peruutusoikeuttaan, noudatetaan maksusuoritusten palauttamisen osalta edellisessä kappaleessa ilmaistua menettelyä.

Hotellin ja paikallisen ohjelmanjärjestäjän vastuu

Hotellin ja paikallisen ohjelmanjärjestäjän vastuu määräytyy aina paikallisen lainsäädännön mukaisesti, mutta lähtökohtaisesti hotellilla tai paikallisella ohjelmanjärjestäjällä ei ole velvollisuutta maksettujen ennakkomaksujen palauttamiseen, mikäli he pystyvät sovitut palvelut tuottamaan, eikä heillä ole tuottamusta matkan tai tilaisuuden toteutumatta jäämiseen (force majeure, eli ylivoimainen este).

Mahdollisesti järjestettävät tilaisuudet ja niihin liittyvät kustannukset

Lähtökohtaisesti tilaisuuden järjestäjällä ei ole velvollisuutta palauttaa osallistumismaksuja, mikäli peruutuksen on tehnyt osallistuja. Mikäli tilaisuuden peruuttaa järjestäjä, tulisi osallistumismaksut nähdäksemme palauttaa. Mikäli viranomaiset määräävät tilaisuuden peruutettavaksi, on käsityksemme mukaan kyse ylivoimaisesta esteestä, johon ei tilaisuuden järjestäjällä ole minkäänasteista tuottamusta. Näin ollen ei tilaisuuden järjestäjällä myöskään ole useimpien maiden lakien mukaista vahingonkorvausvelvollisuutta.

Mikäli olette tilaisuuden- tai matkanjärjestäjänä tai työntekijöitänne on lähdössä ulkomaan matkoille tai osallistumaan kansainvälisiin tilaisuuksiin, suosittelemme lisäohjeistuksen pyytämistä myös työterveyshuollostanne.

KARANTEENISTA AIHEUTUVAT TULONMENETYKSET

Suomalaisilla matkustajilla on tartuntatautilain perusteella oikeus saada Kelalta tartuntatautipäivärahaa seuraavin perustein:

 • Matkustajan karanteeni on viranomaisen määräämä ja estää työnteon.
 • Työnteon estää viranomaisen määräämä karanteeni koskien alle 16-vuotiasta lasta.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Päivärahaoikeutta tilanteissa, jossa henkilö on eristettynä tai karanteenissa ulkomailla, selvitetään parhaillaan tartuntatautiasioiden ohjauksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Tarkemmat tartuntatautipäivärahaa koskevat tiedot löytyvät oheisen linkin takaa. https://www.kela.fi/tartuntatauti

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme muutoksista.


 

Meklaritaloon uusi työntekijä

20.3.2020 TIEDOTE

Meklaritalo on jälleen vahvistanut osaamistaan uusilla ammattilaisilla:

Paula Voutilainen toimii vakuutusmeklarina Keski-Suomen alueella. Paula työskentelee Jyväskylän toimistollamme. Paulalla on yli viidentoista vuoden kokemus vakuutusalalta ja 10 vuoden kokemus vakuutusmeklaritoiminnasta. Paulan tavoittaa numerosta +358 41 319 9228.


 

Meklaritalo kasvaa jälleen

19.9.2019 TIEDOTE

Meklaritalo on jälleen vahvistanut osaamistaan uusilla ammattilaisilla:

Markku Räbinä toimii uutena yhteyspäällikkönä Päijät-Hämeen alueella asemapaikkanaan Lahti. Markulla on yli kymmenen vuoden kokemus yritysten vakuuttamisesta. Markun tavoittaa numerosta +358 40 152 9399.

Paula Honkanen on aloittanut meklariassistenttina Kuopiossa. Paula on filosofian maisteri ja hän on toiminut aikaisemmin monipuolisissa ja vaativissa asiakaspalvelutehtävissä ja kääntäjänä. Paulan puhelinnumero on +358 40 143 0143.

Tero Korhonen vahvistaa Etelä-Suomen tiimiä ja toimii yhteyspäällikkönä Uudenmaan alueella toimipaikkanaan Porvoo. Terolla on vakuutusalalta yli 20 vuoden kokemus, josta hän on toiminut viimeiset viisi vuotta vakuutusmeklarina. Teron puhelinnumero on +358 40 143 0096.

Lisätietoja antaa Joakim Seeberg, puh +358 40 143 1724.


 

Jan-Mika Korhonen Meklaritalon palvelukseen

3.4.2019 TIEDOTE

Jan-Mika Korhonen Mikkelistä on aloittanut Meklaritalon palveluksessa 21.3.2019.

Hän toimii asiakaspäällikkönä pääalueenaan Etelä-Savo. Jan-Mikan työtehtäviä ovat uusasiakashankinta ja yritysasiakkuuksien hoitotyö.

Jan-Mika on toiminut yritysvakuuttamisen parissa vuodesta 2008 alkaen.

Riippumattomana ja puolueettomana toimijana Jan-Mikan tahtotila on etsiä asiakkaillemme parhaat mahdolliset vakuutusratkaisut, auttaa riskienhallinnassa ja vahinkojen selvitystyössä.

Jan-Mikan puhelinnumero on +358 40 672 8620.

Lisätietoja antaa Jani Ollanketo, puh. +358 40 834 4343.


 

Meklaritalo kasvaa

23.2.2019 TIEDOTE

Meklaritalo on 23.2.2019 voimaantulleella liiketoimintakaupalla sopinut Investium Oy:n vahinkovakuutuksiin liittyvän meklariliiketoiminnan siirtymisestä ITM Brokers Oy:lle.

Sopimuksen myötä Investiumista vanhoina työntekijöinä ovat siirtyneet Nina Kåla ja Petri Jokinen. Ninalla ja Petrillä on kymmenien vuosien kokemus ja laaja osaaminen yritysten vakuutus- ja vahinkoasioissa. Nina ja Petri työskentelevät pääasiassa Etelä-Suomen alueella toimipaikkana Helsinki.

Lisätietoja antaa Joakim Seeberg, puh +358 40 143 1724.


 

Pekka Malinen Meklaritalon palvelukseen

2.3.2018 TIEDOTE

Pekka Malinen Joensuusta siirtyy 1.4.2018 alkaen Meklaritalon palvelukseen. Hän tulee toimimaan asiakaspäällikkönä pääalueenaan Itä-Suomi. Pekan työtehtäviä tulevat olemaan uusasiakashankinta ja yritysasiakkuuksien hoitotyö.

Pekalla on yli 30 vuoden kokemus vakuutusalalta.

Hän on toiminut aiemmin If Vahinkovakuutuksessa yhteyspäällikkönä vastuualueenaan keskisuuret ja suuret yritykset.

Pekan puhelinnumero on +358 44 237 1226.

Lisätietoja antaa Mika Mäntysaari, puh. +358 400 279 470.


 

Meklaritalo yhteistyöhön Söderberg & Partnersin kanssa

15.8.2017 TIEDOTE

Tehdyllä sopimuksella 10.8.2017 Meklaritalo Oy on aloittanut yhteistyön Söderberg & Partners-konsernin suomalaisessa-  ja kansainvälisessä vakuutusverkostossa. S&P on Pohjoismaiden johtava, yksityinen ja riippumaton vakuutusmeklarikonserni.

Yhteistyö vahvistaa Meklaritalon asemaa vakuutusalalla ja mahdollistaa entistä kattavamman palvelu- ja tuotetarjonnan asiakkaiden muuttuvissa vakuutus- ja riskienhallintatarpeissa. Yhteistyö tukee jatkossa Meklaritalon kasvustrategiaa sekä vahvistaa kansainvälisiä verkostoja yhdistämällä vahvan kansainvälisen meklariyrityksen edut nykyisille ja tuleville asiakkaille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Olemme myös vahvistaneet kevään 2017 aikana riskienhallinta- ja vahinkopalvelusosaamistamme hankkimalla joukkoomme riski- ja vahinkoasiantuntijan.

Meklaritalo Oy toimii jatkossakin suomalaisena ja itsenäisenä vakuutusmeklariyrityksenä määräysvallan säilyessä nykyisellä toimivalla johdolla.  Tarjoamme edelleen luotettavaa, henkilökohtaista ja asiantuntevaa palvelua.

Tutut yhteyshenkilöt palvelevat Teitä kuten aikaisemminkin, eikä solmittu yhteistyö aiheuta muutoksia asiakkuuksiin ja henkilöstöömme.

Vakuutusmeklarista apua korvaustaistelussa

Lue Yrittäjien sivuilta uutinen siitä, kuinka autoimme asiakastamme tämän saatua kielteisen korvauspäätöksen epidemiakeskeytysvakuutuksesta:

Vakuutusyhtiötä suositetaan korvaamaan koronamenetykset

Pidämme huolta asiakkaiden vakuutusturvasta ja valvomme, että korvaukset ovat asianmukaiset.


Otto Piili Meklaritalon palvelukseen

12.10.2020 TIEDOTE

Otto Piili Jyväskylästä on aloittanut Meklaritalon palveluksessa 25.9.2020.

Hän toimii asiakaspäällikkönä. Oton työtehtäviä ovat uusasiakashankinta ja yritysasiakkuuksien hoitotyö.

Otto on toiminut yritysvakuuttamisen, henkilövakuuttamisen ja sijoitusratkaisujen parissa vuodesta 2014 alkaen.

Riippumattomana ja puolueettomana toimijana Otto etsii asiakkaillemme parhaat mahdolliset vakuutusratkaisut sekä auttaa riskienhallinnassa ja vahinkojen selvitystyössä.

Otto Piilin puhelinnumero on +358 40 198 8985.

Lisätietoja antaa Panu Nivala, puh. +358 500 641 511.


FinnMETKO 2020 -messujen osastomme on muuttanut

Tervetuloa tutustumaan uuteen ja valoisampaan messupisteeseemme. Osastomme sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella jäähallin pääkäytävällä paikalla nro 382.


Olemme mukana FinnMETKO 2020
-messuilla Jämsässä 3.-5.9.

Meillä on messuilla yhteinen osasto Asianajotoimisto Fenno Oy:n kanssa. Osastomme numero on 414.

https://www.finnmetko.fi/

Tervetuloa tutustumaan toimintaamme.

Osastollamme myös arvonta!


Asiakkaamme haastattelu julkaistu YouTube-kanavallamme

Lue lisää sivulta: Referenssit


Vakuutusturva lomautusaikana ja maksujoustot TyEL- ja YEL-vakuutuksissa

23.4.2020 TIEDOTE

Korona aiheuttaa muutoksia sekä yritysten että julkisyhteisöjen toimintoihin, joita joudutaan sopeuttamaan nyt vallitseviin oloihin. Esimerkiksi lomautukset tuovat muutoksia yritysten ja yhteisöjen henkilövakuutuksiin, mihin liittyen olemme koonneet alle muutaman huomion.

TYÖTAPATURMAVAKUUTUS

Työtapaturmavakuutus korvaa työtä tehtäessä tapahtuvat tapaturmat tai tapaturmat, joiden voidaan katsoa johtuvan työntekoon liittyvistä olosuhteista. Työtapaturmavakuutus ei korvaa tapaturmia, jotka tapahtuvat lomautuksen aikana, koska työnteko on keskeytetty lomautuksen ajaksi. Näiltä osin laissa mainittu työnteon tunnusmerkistö ei toteudu. Työtapaturmavakuutus astuu uudestaan automaattisesti voimaan lomautuksen päätyttyä ja työntekijän palattua työhön.

VAPAA-AJAN TAPATURMAVAKUUTUS

Työtapaturmavakuutuksen liitännäisvakuutuksena on voitu valita vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus.  Lomautustilanteessa vapaa-ajan tapaturmavakuutus on voimassa enintään 30 päivää laskettuna siitä päivästä, josta alkaen vakuutetun työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhtäjaksoisesti keskeytyneenä. Lomautuksen yhteydessä tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vakuutuksen voimassaolo lasketaan työntekijän viimeisestä palkallisesta työpäivästä lähtien.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei korvaa tapaturmaa lomautuksen aikana, jos sen sattuessa vakuutetun työnteko vakuutuksenottajan lukuun ja vakuutuksenottajan palkanmaksuvelvollisuus ovat olleet yhtäjaksoisesti keskeytyneenä yli 30 päivän ajan.

Mikäli työnteko keskeytyy uudestaan lomautuksen päätyttyä, vakuutus on voimassa 30 päivää työntekijän viimeisestä palkallisesta työpäivästä lähtien.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutusten voimassaolo lakkaa työsuhteen päättyessä lomautuksen aikana. Näin ollen vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei korvaa tapaturmia, jotka sattuvat työsuhteen päättymisen jälkeen.

SAIRAUSKULUVAKUUTUS JA TYÖTERVEYSHUOLTO

Yrityksen ottama vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus on voimassa myös lomautuksen aikana. Vakuutustyypistä riippuen hoitoon hakeutuminen toimii samalla kaavalla kuin normaaliolosuhteissakin (esim. työterveyslääkärin lähetteellä erikoislääkärin jatkohoitoon). Edellä mainitussa esimerkissä työterveyshuollon palveluiden tulee olla voimassa myös lomautusten aikana.

MATKAVAKUUTUS

Yrityksen matkavakuutus on voimassa vapaa-ajan matkojen osalta, jos vakuutukseen on valittu työ- ja virkamatkojen lisäksi myös vapaa-ajan matkat. Huomioitavaa on kuitenkin vakuutusyhtiökohtaiset koronasta johtuvat voimassaolo- ja korvausrajoitukset

TYEL- JA YEL-VAKUUTUS

Työnantajan työeläkemaksuja (TyEL-vakuutus) alennetaan väliaikaisesti 2,6 prosenttiyksikköä vuonna 2020. Maksunalennus on voimassa 1.5.–31.12.2020, eli se koskee toukokuun ja joulukuun 2020 välisellä ajalla maksettuja TyEL:n alaisia palkkoja. Tilapäinen alennus huomioidaan automaattisesti vakuutusmaksulaskuissa. Lisää voit lukea Tela ry:n tiedotteesta: Tiedote

Yrittäjän eläkevakuutukseen (YEL-vakuutus) on mahdollista hakea maksuaikaa. Tässä kannattaa olla yhteydessä suoraan eläkeyhtiöön tai kirjautua oman eläkeyhtiönsä asiointipalveluun.

Me meklaritalolaiset olemme valmiita auttamaan ja palvelemaan teitä myös näissä asioissa. Uskotaan, että näistä poikkeusoloista Suomi ja suomalaiset nousevat entistä vahvempina.


 

Etätyön vakuuttaminen

20.3.2020 TIEDOTE

Etätyö on jo lisääntynyt merkittävästi ja lisääntyy entisestään yrityksissä lähiviikkoina. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota henkilöstön vakuutusturvaan etätyön aikana. Olemme koonneet tiiviin infopaketin siitä, minkälaisissa tilanteissa lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa etätyötä tehtäessä sattuneita tapaturmia. Lisäksi kerromme, miten työntekijöiden turvaa on mahdollista parantaa ja työtapaturmavakuutuksen jättämiä aukkoja paikata.

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Etätyöllä tarkoitetaan muualla kuin vakituisessa työntekopaikassa tehtävää työtä. Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä, mutta se kattaa vain välittömästi työnteon yhteydessä syntyneitä tapaturmia. Sen sijaan esimerkiksi wc-käynneillä, kahvitauoilla tai lounastauoilla sattuneita tapaturmia vakuutus ei korvaa. Etätyöhön ei myöskään liity matkaa kotoa vakituiselle työntekopaikalle ja sieltä kotiin, jolloin etätyötä tehtäessä vakuutus ei kata normaalisti työtapaturmavakuutuksen piirissä olevia poikkeamia työmatkasta (esim. työmatkan aikana ruokakaupassa käyminen tai lapsen hakeminen hoitopaikasta). Välittömästi työhön liittyväksi tapaturmaksi on katsottu esimerkiksi tilanne, jossa työntekijä on hakenut autosta työtarvikkeita ja liukastunut matkalla autolta takaisin. Olennaista oli se, että kävely autolle liittyi yksiselitteisesti ja olennaisesti pelkästään työtehtävien hoitamiseen. Käytännössä työtapaturmavakuutuksen korvauspiiri jää etätyössä siis melko rajalliseksi.

Etätyövakuutus

Erillisellä etätyövakuutuksella on mahdollista laajentaa työntekijöiden turvaa etätyön aikana. Etätyövakuutuksella katetaan työnteon normaalien taukojen, kuten wc-käyntien tai kahvitaukojen, tai muun sisätiloissa liikkumisen aikana sattuneet tapaturmat. Etätyövakuutuksen korvausmäärät voidaan määritellä erikseen, ja korvattavia eriä voivat olla hoitokustannukset, pysyvän haitan korvaus, kuolintapauskorvaus ja työkyvyttömyysajan päiväraha. Etätyövakuutuksen voimassaolo edellyttää, että työnantaja on tehnyt työntekijän kanssa etätyösopimuksen. Vapaa-aika, kaupassakäynnit ja lasten kuljetukset jäävät kuitenkin myös etätyövakuutuksen ulkopuolelle.

Vapaaehtoiset tapaturmavakuutukset

Yritys voi vakuuttaa työntekijänsä myös vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella, ja valittavana on laajuudeltaan erilaisia ratkaisuja. Laajimmillaan vapaaehtoinen tapaturmavakuutus kattaa kaiken työnteon ulkopuolelle jäävän ajan ja korvaukset maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisina. Laajimmassa ratkaisussa hoitokulujen tai ansionmenetyskorvauksen määrää ei siis rajoiteta lainkaan ja vakuutus on mahdollista tehdä niin, että se kattaa rajoituksetta kaikenlaisen vapaa-ajan harrastustoiminnan.

Hieman suppeammatkin vapaa-ajan tapaturmavakuutukset paikkaavat tehokkaasti työtapaturmavakuutuksen etätyöhön jättämiä aukkoja. Näihin vakuutuksiin määritellään korvausmäärät hoitokuluille ja muille korvattaville erille, samoin kuin etätyövakuutuksessa. Vakuutus kattaa työnteon ulkopuolella sattuneita vahinkoja ja on näin ollen voimassa taukojen aikana ja muulla vapaa-ajalla. Suppeammissa vakuutuksissa voi kuitenkin olla rajoituksia esimerkiksi urheiluharrastuksiin liittyen.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus on aina merkittävä työsuhde-etu. Mitä laajempi vakuutus, sitä paremmin työnantaja voi turvata myös omia etujaan, kun työntekijä pääsee tapaturman jälkeen nopeasti hoitoon. Vapaa-ajan tapaturmavakuutukset voivat siten lyhentää myös tapaturmista johtuvia sairauspoissaoloja. Vakuutusmaksu ei siksi kokonaisuudessaan ole yritykselle pelkästään kustannus.

Haluamme auttaa teitä löytämään teille sopivimman ratkaisun, jolla voitte tarjota työntekijöillenne turvaa myös etätyössä. Voitte olla yhteydessä omaan meklariinne, jos haluatte laajentaa nykyistä vakuutusturvaanne tai saada lisätietoa tarjolla olevista vaihtoehdoista. Autamme teitä mielellämme muissakin koronaan tai mihin tahansa muuhunkin liittyvissä vakuutusasioissa – meihin saa aina olla yhteydessä, mikä sitten mieltänne askarruttaakaan.

Huolehditaan toisistamme ja pysytään terveinä!


Tiedote koskien koronavirusta (COVID-19)

20.3.2020 TIEDOTE

Oheisten linkkien kautta pääset tutustumaan WHO:n antamaan kattavaan ohjeistukseen (englanniksi) sekä THL:n koronavirussivuun.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Koronaviruksen levinneisyydestä Euroopassa tiedotetaan reaaliaikaisena oheisen linkin kautta.

http://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61

MATKUSTAMINEN / LÄHETETYT TYÖNTEKIJÄT

Matkustettaessa, etenkin massatapahtumiin liittyen, kannattaa ottaa huomioon, kuinka paljon kohteessa matkustetaan (onko alueella merkittävissä määrin riskialueilta tulleita turisteja) ja kuinka kansainvälinen tapahtuma on (mistä maista osallistujat tulevat ja mikä on riski näissä maissa). Joillakin alueilla on merkittävästi kohonnut riski joutua tekemisiin tartunnan saaneen kanssa ja altistua virukselle.

Oheisen linkin kautta voit tutustua WHO:n antamaan ohjeistukseen koskien kansainvälistä matkustamista. https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic-rev/en/

Oheisen linkin kautta pääset tutustumaan WHO:n antamaan ohjeistukseen koskien lähetettyjä työntekijöitä sekä matkustavien työntekijöiden mahdollisia karanteeniasioita. https://www.who.int/ith/Repatriation_Quarantine_nCoV-key-considerations_HQ-final11Feb.pdf?ua=1

Matkavakuutuksen kattavuus koronaviruksen kohdalla

 1. Matkavakuutus kattaa lääkärin määräämät lääkkeet ja hoidon.
 2. ”Laaja matkavakuutus” kattaa myös kertakorvauksen kuolemantapauksesta tai pysyvästä haitasta.
 3. ”Normaalin matkavakuutuksen” kertakorvaus kuolemantapauksesta ja/tai pysyvästä haitasta on voimassa vain tapaturman varalta eikä siis kata koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa tai pysyvää haittaa.
 4. Matkan peruuttamisesta (lentoliput, hotellikulut ja muut matkaan liittyvät jo maksetut tai sovitut kustannukset) aiheutuvia lisäkuluja ei vakuutus kata, elleivät viranomaiset pidä matkakohdetta erityisenä riskialueena,
  • jonne matkustamista on kehotettu välttämään tai
  • jonne matkustaminen on kielletty tai
  • jonne suuntautuvat lennot lentoyhtiö tai paikallinen viranomainen on lopettanut väliaikaisesti tai pysyvästi. Tällöin kuitenkin vakuutus on toissijainen IATA:n säännösten (ks. seur. sivu) mukaisesti määräytyvään lentoyhtiön vastuuseen nähden.
 5. Viranomaisten karanteenimääräykseen perustuvia muita lisäkustannuksia ei lähtökohtaisesti korvata matkavakuutuksesta tai korvauksesta vähennetään perustuen siihen, että myös kotimaassa aiheutuisi kustannuksia elämisestä.
 6. Mahdollisissa evakuointikustannuksissa edellytetään viranomaisen suositusta tai määräystä, mutta ainakin osan vakuutusyhtiöistä katsottaisiin vetoavan force majeure -perusteeseen, eli ylivoimaiseen esteeseen.

Suosittelemme perehtymään vakuutuksenne sovellettaviin vakuutusehtoihin.

IATA-säännöstön mukainen lentoyhtiöiden vastuu

Kun lentoja alueelle ei ole kansainvälisesti kielletty tai estetty, ei lentoyhtiöllä ole velvollisuutta lentolippujen maksunpalautukseen. Lentoyhtiöt ovat kuitenkin joissakin tapauksissa tarjonneet mahdollisuutta matkan lykkäämiseen tai kohteen vaihtamiseen, mikäli WHO:n tai viranomaisten ohjeistus siihen antaa aihetta (mikäli alueelta suositellaan poistumaan tai sinne matkustamista välttämään tai mikäli viranomaiset ovat eristäneet alueita tai kieltäneet lennot alueelle).

Jotkut lentoyhtiöt ovat myös peruuttaneet tiettyjen reittien lentoja, kun matkustajamäärä on vähentynyt oleellisesti. Mikäli lento on lentoyhtiön peruuttama, maksaa lentoyhtiö myös korvauksia tai hyvittää peruuntuneen lennon kustannukset.

Lähtökohtaisesti IATA:n sääntöjen mukainen korvausvastuu on ensisijainen ja vakuutus vasta toissijainen mahdollisten korvausten osalta.

Matkatoimiston vastuu

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos:

 • matkalle osallistujien määrä on sopimusehdoissa mainittua vähimmäismäärää pienempi, mutta seuraavia peruutussääntöjä noudattaen:
  • Vähintään 20 päivää ennen matkan alkamista, mikäli varatun/maksetun matkan kesto on yli 6 päivää.
  • Vähintään 7 päivää ennen matkan alkamista, mikäli varatun/maksetun matkan kesto on 2–6 päivää.
  • Vähintään 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle 2 päivää.
 • väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet estävät matkanjärjestäjää toteuttamasta matkaa sovitulla tavalla. Tällöin peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä ennen matkan alkamista.

Mikäli matkustaja/työnantaja peruuttaa matkan milloin tahansa ennen matkan alkamista, saa matkanjärjestäjä periä matkustajalta asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun. Matkanjärjestäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta peruutusmaksuun, jos matkustaja peruuttaa matkapakettisopimuksen matkakohteessa tai sen läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muutoin matkan toteuttamiseen sovitulla tavalla, tai jos matkustajalla on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe. Peruutusmaksu saa olla enintään matkapaketin hinta, josta on vähennetty peruuttamisesta syntyvät säästöt ja matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä saatavat tulot jne. Matkanjärjestäjän on pyynnöstä esitettävä perustelut peruutusmaksun määrälle.

Matkanjärjestäjän tai matkustajan/työnantajan peruuttamien matkojen maksusuoritukset on palautettava ilman viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruutushetkestä. Mikäli matkan peruuttaa matkustaja tai työnantaja, matkanjärjestäjä saa kuitenkin vähentää palautuksesta peruutusmaksun.

Huomioida tulee myös matkanjärjestäjän oikeus tehdä muita kuin hintaa koskevia muutoksia sopimukseen pakottavista syistä. Matkanjärjestäjän on kuitenkin ilmoitettava mahdollisista muutoksista matkapalvelujen pääominaisuuksiin tai matkustajan erityisiin toiveisiin ennen matkan alkamista ja ilman aiheetonta viivästystä. Tässä ilmoituksesta on käytävä myös ilmi määräaika, jonka kuluessa matkustajalla on oikeus peruuttaa tilaamansa matka tai mahdollisesti tarjottava korvaava matka. Mikäli matkustaja/työnantaja käyttää peruutusoikeuttaan, noudatetaan maksusuoritusten palauttamisen osalta edellisessä kappaleessa ilmaistua menettelyä.

Hotellin ja paikallisen ohjelmanjärjestäjän vastuu

Hotellin ja paikallisen ohjelmanjärjestäjän vastuu määräytyy aina paikallisen lainsäädännön mukaisesti, mutta lähtökohtaisesti hotellilla tai paikallisella ohjelmanjärjestäjällä ei ole velvollisuutta maksettujen ennakkomaksujen palauttamiseen, mikäli he pystyvät sovitut palvelut tuottamaan, eikä heillä ole tuottamusta matkan tai tilaisuuden toteutumatta jäämiseen (force majeure, eli ylivoimainen este).

Mahdollisesti järjestettävät tilaisuudet ja niihin liittyvät kustannukset

Lähtökohtaisesti tilaisuuden järjestäjällä ei ole velvollisuutta palauttaa osallistumismaksuja, mikäli peruutuksen on tehnyt osallistuja. Mikäli tilaisuuden peruuttaa järjestäjä, tulisi osallistumismaksut nähdäksemme palauttaa. Mikäli viranomaiset määräävät tilaisuuden peruutettavaksi, on käsityksemme mukaan kyse ylivoimaisesta esteestä, johon ei tilaisuuden järjestäjällä ole minkäänasteista tuottamusta. Näin ollen ei tilaisuuden järjestäjällä myöskään ole useimpien maiden lakien mukaista vahingonkorvausvelvollisuutta.

Mikäli olette tilaisuuden- tai matkanjärjestäjänä tai työntekijöitänne on lähdössä ulkomaan matkoille tai osallistumaan kansainvälisiin tilaisuuksiin, suosittelemme lisäohjeistuksen pyytämistä myös työterveyshuollostanne.

KARANTEENISTA AIHEUTUVAT TULONMENETYKSET

Suomalaisilla matkustajilla on tartuntatautilain perusteella oikeus saada Kelalta tartuntatautipäivärahaa seuraavin perustein:

 • Matkustajan karanteeni on viranomaisen määräämä ja estää työnteon.
 • Työnteon estää viranomaisen määräämä karanteeni koskien alle 16-vuotiasta lasta.

Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen. Työntekijän päiväraha määräytyy sen palkan mukaan, jonka hän olisi saanut, jos hän olisi ollut töissä. Yrittäjän päiväraha määräytyy työstä poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL- tai MYEL-vuosityötulon perusteella.

Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Päivärahaoikeutta tilanteissa, jossa henkilö on eristettynä tai karanteenissa ulkomailla, selvitetään parhaillaan tartuntatautiasioiden ohjauksesta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Tarkemmat tartuntatautipäivärahaa koskevat tiedot löytyvät oheisen linkin takaa. https://www.kela.fi/tartuntatauti

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme muutoksista.


 

Meklaritaloon uusi työntekijä

20.3.2020 TIEDOTE

Meklaritalo on jälleen vahvistanut osaamistaan uusilla ammattilaisilla:

Paula Voutilainen toimii vakuutusmeklarina Keski-Suomen alueella. Paula työskentelee Jyväskylän toimistollamme. Paulalla on yli viidentoista vuoden kokemus vakuutusalalta ja 10 vuoden kokemus vakuutusmeklaritoiminnasta. Paulan tavoittaa numerosta +358 41 319 9228.


 

Meklaritalo kasvaa jälleen

19.9.2019 TIEDOTE

Meklaritalo on jälleen vahvistanut osaamistaan uusilla ammattilaisilla:

Markku Räbinä toimii uutena yhteyspäällikkönä Päijät-Hämeen alueella asemapaikkanaan Lahti. Markulla on yli kymmenen vuoden kokemus yritysten vakuuttamisesta. Markun tavoittaa numerosta +358 40 152 9399.

Paula Honkanen on aloittanut meklariassistenttina Kuopiossa. Paula on filosofian maisteri ja hän on toiminut aikaisemmin monipuolisissa ja vaativissa asiakaspalvelutehtävissä ja kääntäjänä. Paulan puhelinnumero on +358 40 143 0143.

Tero Korhonen vahvistaa Etelä-Suomen tiimiä ja toimii yhteyspäällikkönä Uudenmaan alueella toimipaikkanaan Porvoo. Terolla on vakuutusalalta yli 20 vuoden kokemus, josta hän on toiminut viimeiset viisi vuotta vakuutusmeklarina. Teron puhelinnumero on +358 40 143 0096.

Lisätietoja antaa Joakim Seeberg, puh +358 40 143 1724.


 

Jan-Mika Korhonen Meklaritalon palvelukseen

3.4.2019 TIEDOTE

Jan-Mika Korhonen Mikkelistä on aloittanut Meklaritalon palveluksessa 21.3.2019.

Hän toimii asiakaspäällikkönä pääalueenaan Etelä-Savo. Jan-Mikan työtehtäviä ovat uusasiakashankinta ja yritysasiakkuuksien hoitotyö.

Jan-Mika on toiminut yritysvakuuttamisen parissa vuodesta 2008 alkaen.

Riippumattomana ja puolueettomana toimijana Jan-Mikan tahtotila on etsiä asiakkaillemme parhaat mahdolliset vakuutusratkaisut, auttaa riskienhallinnassa ja vahinkojen selvitystyössä.

Jan-Mikan puhelinnumero on +358 40 672 8620.

Lisätietoja antaa Jani Ollanketo, puh. +358 40 834 4343.


 

Meklaritalo kasvaa

23.2.2019 TIEDOTE

Meklaritalo on 23.2.2019 voimaantulleella liiketoimintakaupalla sopinut Investium Oy:n vahinkovakuutuksiin liittyvän meklariliiketoiminnan siirtymisestä ITM Brokers Oy:lle.

Sopimuksen myötä Investiumista vanhoina työntekijöinä ovat siirtyneet Nina Kåla ja Petri Jokinen. Ninalla ja Petrillä on kymmenien vuosien kokemus ja laaja osaaminen yritysten vakuutus- ja vahinkoasioissa. Nina ja Petri työskentelevät pääasiassa Etelä-Suomen alueella toimipaikkana Helsinki.

Lisätietoja antaa Joakim Seeberg, puh +358 40 143 1724.


 

Pekka Malinen Meklaritalon palvelukseen

2.3.2018 TIEDOTE

Pekka Malinen Joensuusta siirtyy 1.4.2018 alkaen Meklaritalon palvelukseen. Hän tulee toimimaan asiakaspäällikkönä pääalueenaan Itä-Suomi. Pekan työtehtäviä tulevat olemaan uusasiakashankinta ja yritysasiakkuuksien hoitotyö.

Pekalla on yli 30 vuoden kokemus vakuutusalalta.

Hän on toiminut aiemmin If Vahinkovakuutuksessa yhteyspäällikkönä vastuualueenaan keskisuuret ja suuret yritykset.

Pekan puhelinnumero on +358 44 237 1226.

Lisätietoja antaa Mika Mäntysaari, puh. +358 400 279 470.


 

Meklaritalo yhteistyöhön Söderberg & Partnersin kanssa

15.8.2017 TIEDOTE

Tehdyllä sopimuksella 10.8.2017 Meklaritalo Oy on aloittanut yhteistyön Söderberg & Partners-konsernin suomalaisessa-  ja kansainvälisessä vakuutusverkostossa. S&P on Pohjoismaiden johtava, yksityinen ja riippumaton vakuutusmeklarikonserni.

Yhteistyö vahvistaa Meklaritalon asemaa vakuutusalalla ja mahdollistaa entistä kattavamman palvelu- ja tuotetarjonnan asiakkaiden muuttuvissa vakuutus- ja riskienhallintatarpeissa. Yhteistyö tukee jatkossa Meklaritalon kasvustrategiaa sekä vahvistaa kansainvälisiä verkostoja yhdistämällä vahvan kansainvälisen meklariyrityksen edut nykyisille ja tuleville asiakkaille niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Olemme myös vahvistaneet kevään 2017 aikana riskienhallinta- ja vahinkopalvelusosaamistamme hankkimalla joukkoomme riski- ja vahinkoasiantuntijan.

Meklaritalo Oy toimii jatkossakin suomalaisena ja itsenäisenä vakuutusmeklariyrityksenä määräysvallan säilyessä nykyisellä toimivalla johdolla.  Tarjoamme edelleen luotettavaa, henkilökohtaista ja asiantuntevaa palvelua.

Tutut yhteyshenkilöt palvelevat Teitä kuten aikaisemminkin, eikä solmittu yhteistyö aiheuta muutoksia asiakkuuksiin ja henkilöstöömme.

Helsinki

Meklaritalo
ITM Brokers Oy
Töölönkatu 4
00100 HELSINKI
Puh. 040 143 1724
Yhteystiedot

Joensuu

Meklaritalo Oy
Puh. 044 237 1226
Yhteystiedot

Jyväskylä

Meklaritalo Oy
Tikkutehtaantie 2 link_icon
40800 VAAJAKOSKI
Puh. 050 401 0116
Yhteystiedot

Kuopio

Meklaritalo Oy
ITM Brokers Oy
Kuninkaankatu 22 B, 5. krs link_icon
70100 KUOPIO
Puh. 040 485 1987
Yhteystiedot

Lahti

Meklaritalo
ITM Brokers Oy
Puh. 040 152 9399
Yhteystiedot

Mikkeli

Meklaritalo Oy
Porrassalmenkatu 29, 6. krs link_icon
50100 MIKKELI
Puh. 040 485 1986
Yhteystiedot

Porvoo

Meklaritalo
ITM Brokers Oy
Lundinkatu 10 B 34 b
06100 PORVOO
Puh. 040 143 1724
Yhteystiedot

© Meklaritalo Oy
Design: Haaja